Dystrybucja

Posiadając wysoko wykwalifikowany personel i wypróbowanych partnerów zagranicznych gwarantujemy regularne połączenia zarówno w paletyeksporcie jak i w imporcie, co prowadzi do optymalizacji łańcucha dostaw przesyłek drobnicowych i całopojazdowych.
Posiadamy do dyspozycji samochody:

  • Samochody do 1,5 ton ładowności (plandeka, kontener)
  • Samochody do 3,5 ton ładowności (Plandeka, kontener)
  • Samochody do 6 ton ładowności (Plandeka, kontener, chłodnia)
  • Samochody do 24 ton ładowności (Plandeka, kontener, chłodnia, Doppelstock)

Kwota ubezpieczenia OCP –200000 USD

Część taboru posiadają uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych ADR
Specjalnością naszej firmy jest realizacja usług transportu międzynarodowego na kierunkach:

Belgia, Holandia, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Francja, Słowenia, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Rumunia, Estonia, Portugalia.

W transporcie krajowym i międzynarodowym działamy na podstawie przepisów Konwencji CMR i Prawa przewozowego.